yy主播vip群福利视频

yy主播vip群福利视频

假如鼻者,脾之部位,见黄本色,则为本经自病,正邪也。紫苏子捣汁饮之亦良。

脉沉为饮,紧为寒,皆阴脉,以水饮禀阴寒之气也。 面色黧黑,水邪深结之色也。

 眉属肝而横长,故属木也。凡四时、五脏、五部、五官百病,见之皆死,故虽不病、命必倾也。

小儿赤游风证,多由胎中毒热而成,或生后过于温暖,毒热蒸发于外,以致皮肤赤热而红肿,色若丹涂游走不定,行于遍身,故名日赤游风,若内归心腹则死,治法当服犀角解毒饮,如不愈,继以蓝叶散,外用砭法刺出毒血,毒甚者,敷以神功散,毒轻者,不用敷药,在百日内者,小儿忌砭血,以其肌肉难任也,须用猪肉贴法,或以赤小豆末鸡子清调涂之甚效。哕者主之以小半夏汤,以止哕也。

风气相击,身体洪肿,汗出乃愈。若食多气少,非胃病火化,即新愈之后贪食,而谷气未足也。

橘皮解鱼毒,得硝黄使下从大便而出也。已成疸后而渴者,是热深不已,故难治也;不渴者是热浅将除,故可治也。

Leave a Reply