No2263嫩模陶喜乐lele乌镇旅拍学生制服主题开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真73P陶喜乐秀人网

No2263嫩模陶喜乐lele乌镇旅拍学生制服主题开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真73P陶喜乐秀人网

悸者,心中筑筑然动,而不能自安,即名怔忡,此属心,心虚、故筑然而动,若人捕焉。太阳病火熨其背,令大汗出,大热入胃,亦令烦躁。

举斯二者,则邪之在表在里又明矣。轻则睡中呢喃,重则不睡亦语。

盖虚劳一症,未有不始于营卫不和而渐至上损下损者,亦未有不终于营卫不通而甚至过胃过脾者。血海有余,则常想其身大,怫然不知其所病。

、鳞、介及飞走蚑行,皆生气根于身中,以为动静之主,故曰神机。稍饮之,可摩之膏,膏滓则宜以薄病上。

如发于三四日间,便觉胸?痛而耳聋,寒热呕而口苦,尺寸俱弦,乃少阳经受病也,若以次传经,必传于脾。病患发直如干麻,或白汗出不止,肠绝六日死。

其独取《内经》前条阴气孤绝至名曰瘅疟一段,取后假邪气内藏于心肺至令人消铄肌肉一段,削去中间相续成文,以见下一段即是上一段之注解。<目录>卷之一\伤寒治例三十七条病人脉浮而大,即是表症当汗之。

Leave a Reply