Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

 是方也,有麻黄、桂枝、防风、紫苏,则可以泄在经之邪。 名曰实脾散者,实土以防水也。

其制肥气丸以治肝积,制息贲丸以治肺积,制伏梁丸以治心积,制痞气丸以治脾积,制奔豚丸以治肾积,率以攻下温热之品类聚为丸,夫五脏积气,辟在肠胃之外,而用巴霜、浓朴辈峻剂以攻肠胃之内,非其治也。《褚氏传》曰∶褚澄以蒜一升,吐李道念之鸡雏。

条芩流气中之热,诃子流气中之液。人参白术茯苓甘草当归川芎芍药地黄气体虚弱,痘证虽顺,此方主之。

 湿郁则热,热郁则酸,故夏月饮食之类,以物覆冒之,其味必酸。 随其寒热虚实而斟酌加减之,使月事调匀,则阴阳和而万物生,有子之道也。

淫气忧思,痹聚在心。此与虫丸若合一辙,皆推陈致新之义也。

滑利肠,寒下热,故用桃仁、大黄以下血热。 诸医罕明乎此,实土导水,皆不能愈。

Leave a Reply