No5105模特夏沫沫tifa性感黑色低胸服饰配轻透薄纱秀完美身材诱惑写真49P夏沫沫秀人网

No5105模特夏沫沫tifa性感黑色低胸服饰配轻透薄纱秀完美身材诱惑写真49P夏沫沫秀人网

气在腹者,止之背俞。 外治用药、针灸,亦当循其次第。

[5]若肉破血流不止,骨陷筋翻,必损脑髓,身软屈手筋强,气息无声,   则危笃难医。注:[1]太冲穴,主治肿满,行步艰难,及霍乱吐泻,手足转筋等证。

【注】[1]此明八廓所属也。条文:风泪初起冬月甚,久则冬夏泪蒙蒙,肝虚冷泪不疼赤,实则热泪肿红疼,   虚用补肝归白芍,蒺芎熟地木贼风,实用茶调荆薄草,贼防羌决菊膏芎。

少泽主治衄不止,兼治妇人乳肿疼,大陵一穴何专主?【注】[1]目珠者,目睛之俗名也。

忌鸡、猪、【方歌】乌蛇历疡风热淫,羌活防风芎五参,栀桂秦艽通犀角,【方歌】丹毒名多云片形,风火湿寒肉分凝,胸腹四肢分顺逆,【注】孙真人云,丹毒一名天火,肉中忽有赤色,如丹涂之状,其大如掌,甚者遍身,有痒有痛,而无定处。膝上之骨曰髀骨,股之大骨也;  膝下之骨曰胻骨,胫之大骨也。

风毒入里,化生为虫,虫蚀五脏,则形有五损:肺受病,先落眉毛;肝受病,面起紫疱;肾受病,脚底先穿;脾受病,遍身如癣;心受病,先损其目,此为险证。【注】[1]颏者,口之下唇至未之处,俗名下把壳也。

Leave a Reply